Darujte 2% zo svojej dane za rok 2019

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu - musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz). Darca je povinný jednoznačne a zrozumiteľne identifikovať príjemcu 2%.

Tlačivo treba podať

do 31.3.2020 - fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie vo svojom mene a právnické osoby
do 30.4.2020 - fyzické osoby (zamestnanci), za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ + priložiť Potvrdenie o zaplatení dane

Údaje pre spracovanie formulára o poukázaní vášho podielu sú:

  • Názov: SLOVENSKÝ ULTRACYKLISTICKÝ TÍM - SLOVAK ULTRACYCLING TEAM
  • Forma: Občianske združenie
  • IČO: 42433525
  • Sídlo: Pod Stráňou 879/48, 02801 Trstená
  • Okres: Tvrdošín

 

Ako poukázať 2% z dane nájdete tu alebo tu.

 

Predvyplnené tlačivá nájdete tu:

 

Zamestnanci, ktorí podávajú daňové priznanie samostatne (nie prostredníctvom zamestnávateľa), podnikatelia, živnostníci a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne môžu použiť predvyplnené tlačivo pre svoje daňové priznanie.

 

Podiel som už poukázal inému. Môžem to zmeniť? Áno!

V prípade, že ste už dve percentá poukázali inej organizácii - je možné to ešte zmeniť v lehote uvedenej vyššie jednoduchým listom.

 

Iná forma podpory:

  • Názov banky: ČSOB
  • Číslo účtu: 4021672402 / 7500
  • IBAN: SK6675000000004021672402 / Swift: CEKOSKBX