Kontakt

Občianske združenie 
Názov: Slovenský Ultracyklistický Tím - Slovak Ultracycling Team
Sídlo: Pod Stráňou 879/48, Trstená 02801

IČO: 42 433 525

Ak chcete podporiť tréningy-prípravu a preteky finančne dobrovoľným príspevkom...

č. účtu (ČSOB): 4021672402/7500 
 
IBAN: SK6675000000004021672402
 
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
 
Predseda združenia: Marek Harčarik, Trstená/Bratislava

E-mail: marek.harcarik@gmail.com

tel.: +421 908 861375

Kontaktujte nás